Synchronization...
progress

List of "vatniks" and "Kremlin bots" subject to the automatic block.
If you found an mistake don't forget to email it to: karatel@brezblock.org.ua.

feed Livestock 443538 bodies.

Note: the exported blocklists (.csv files) suitable for importing using the Twitter's blocklist import feature can be found here.

Twitter name Comment Date added Score
ludanilova1975 10-12-2018 21:07 7%
lomakarova1982 10-12-2018 21:07 1%
siefimova1975 10-12-2018 21:07 0%
ksfedotova1995 10-12-2018 21:07 -1%
krnazarov1979 10-12-2018 21:07 -1%
AbvvEI8INc7YW8I 10-12-2018 21:05 0%
raevseev1976 10-12-2018 21:04 -5%
alfrolova1980 10-12-2018 21:04 -3%
grmuhin1986 10-12-2018 21:04 0%
elbaranov1992 10-12-2018 21:04 -5%
gezhukova1988 10-12-2018 21:04 -5%
zhalazareva1986 10-12-2018 20:59 2%
safedorov1976 10-12-2018 20:59 -4%
lotarasova1977 10-12-2018 20:59 -4%
chesorokina1979 10-12-2018 20:59 -5%
loblinova1976 10-12-2018 20:59 -5%
matrofimov1975 10-12-2018 20:59 -5%
vyarusakov1982 10-12-2018 20:59 -6%
adpahomov1982 10-12-2018 20:58 -6%
saershova1976 10-12-2018 20:57 -7%
fidanilov1994 10-12-2018 20:57 -7%
naosipova1982 10-12-2018 20:57 -8%
ilbelousova1991 10-12-2018 20:57 -4%
tealekseeva1987 10-12-2018 20:57 -8%
kafilippova1988 10-12-2018 20:57 -4%
dobelousova1996 10-12-2018 20:57 -7%
bologinov1996 10-12-2018 20:57 -7%
rabaranov1993 10-12-2018 20:57 -8%
gegrigoreva1979 10-12-2018 20:57 -5%
gobelyaev1988 10-12-2018 20:57 -6%
zharomanova1981 10-12-2018 20:57 -6%
dadanilov1987 10-12-2018 20:57 -6%
ertitova1992 10-12-2018 20:57 -6%
alisaev1975 10-12-2018 20:57 -7%
fekononov1976 10-12-2018 20:57 1%
lyuefimova1977 10-12-2018 20:57 -4%
liefimova1994 10-12-2018 20:57 -4%
dmsemenov1988 10-12-2018 20:57 -7%
efbogdanov1985 10-12-2018 20:57 -6%
danikolaeva1992 10-12-2018 20:57 -7%
remelnikova1983 10-12-2018 20:57 -7%
ilveselov1985 10-12-2018 20:57 -5%
nekoroleva1981 10-12-2018 20:57 -5%
akdementev1993 10-12-2018 20:57 -5%
lufedotova1990 10-12-2018 20:57 -6%
ilgulyaev1992 10-12-2018 20:57 -6%
ershestakov1977 10-12-2018 20:57 -6%
igbespalov1990 10-12-2018 20:57 -6%
efbelousov1982 10-12-2018 20:57 -5%
tedmitrieva1976 10-12-2018 20:57 -5%
svlazareva1980 10-12-2018 20:57 -5%
adfomichev1983 10-12-2018 20:57 -5%
zhakovaleva1996 10-12-2018 20:57 -5%
mifokin1993 10-12-2018 20:57 -5%
vltsvetkova1988 10-12-2018 20:57 -4%
bolazarev1991 10-12-2018 20:57 -5%
klsolovev1979 10-12-2018 20:57 -4%
doisaev1994 10-12-2018 20:57 -6%
erosipov1993 10-12-2018 20:57 -3%
devolkov1985 10-12-2018 20:57 -4%
kaalekseev1992 10-12-2018 20:57 -4%
arkalinin1989 10-12-2018 20:57 -4%
vsfilippov1982 10-12-2018 20:57 -4%
dokoshelev1976 10-12-2018 20:57 -3%
kamyasnikov1985 10-12-2018 20:57 -3%
grvasilev1979 10-12-2018 20:57 -4%
gldanilov1976 10-12-2018 20:57 -4%
rodmitrieva1982 10-12-2018 20:57 -4%
luteterin1994 10-12-2018 20:57 -4%
nazhukova1995 10-12-2018 20:57 -4%
desantnik98 10-12-2018 20:56 0%
ul2wgpfO8HUNpvT 10-12-2018 20:56 0%
gedrozdov1978 10-12-2018 20:56 -3%
iobolshakov1993 10-12-2018 20:56 -4%
iguvarov1977 10-12-2018 20:56 -4%
asosipova1979 10-12-2018 20:56 -4%
NEW_VALIS https://twitter.com/NEW_VALIS/status/1072170820745732096 10-12-2018 20:56 0%
efgusev1993 10-12-2018 20:56 -14%
vlkovalev1976 10-12-2018 20:56 -6%
iumamontov1993 10-12-2018 20:56 -6%
setretyakov1979 10-12-2018 20:56 -6%
glveselova1983 10-12-2018 20:56 -6%
grbaranova1995 10-12-2018 20:56 -6%
ertimofeeva1994 10-12-2018 20:56 -7%
harrybrown6776 10-12-2018 20:56 0%
mikuzmina1976 10-12-2018 20:56 -3%
siorlova1993 10-12-2018 20:56 -3%
tabragin1983 10-12-2018 20:56 -2%
e_foka 10-12-2018 20:56 0%
sefedorov1980 10-12-2018 20:56 -1%
svdavydova1977 10-12-2018 20:56 -1%
lukapustin1979 10-12-2018 20:56 -1%
kyfmWkURGoI6z3o 10-12-2018 20:56 0%
maborisov1992 10-12-2018 20:56 -3%
krpavlov1995 10-12-2018 20:56 -2%
NikyshkaLapa 10-12-2018 20:56 0%
rosamsonov1982 10-12-2018 20:56 -3%
seeliseev1992 10-12-2018 20:56 -3%
edblinova1991 10-12-2018 20:56 -3%
qHpm1lVc5ndmzLc 10-12-2018 20:56 0%
By accessing the Karatel application you acknowledge and agree to all of the terms and conditions. If you do not agree to any of the below terms and conditions, you are not authorized to access this website.

Copyright © BrezBlock 2006-2018. All rights reserved.